Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Gioăng sinh hàn dầu nhờn, sinh hàn nước
 

Gioăng sinh hàn dầu nhờn, sinh hàn nước

Loại tin sản phẩm GIOĂNG SINH HÀN
Số điện thoại: 0907618886
Xuất Xứ: Đức

Chi tiết sản phẩm

MTU / 2000  discription     Part for Caterpillar
869-203-01-27 Flow A 2000 serie     Caterpillar discription  
869-203-01-26 Flow B 2000 serie     125-5594 seal Flow A  
869-203-01-25 End ( Start ) 2000 serie     125-5600 seal Flow B  
MTU / 183         125-5596 /95 Seal End ( Start )  
869-203-01-23 Flow A 183 serie     136-9486 liner   
869-203-01-23 Flow B 183 serie          
2X 869-203-01-23 End ( Start ) 183 serie     202-7533 Flow A  
MTU / 4000         202-7534 Flow B  
849-997-00-35 Flow A 4000 serie     202-7536 End ( Start )  
849-997-00-35 Flow B 4000 serie     202-7530 port ring  
2 X849-997-00-35 End ( Start ) 4000 serie          
MTU / 2000 CR              
X00028017 flow gasket  2000 serie common   149-2209 flow  
X00028031 End ( Start ) 2000 serie common   149-2209 Start = 2x flow 125-5596 /95
MTU / 183 TURBO     151-5257 transition ring  
869-203-0083 Flow A 183 turbo          
869-203-0082 Flow B 183 turbo   Part for Deutz
869-203-0081 End ( Start ) 183 turbo     TBD 616 and 620 serie clip or glued gaskets  
          12276853 gasket for plate  
MTU / 396         12276854 gasket for plate  
869-997-0152 Flow A 396 serie glued     12276856 gasket for plate  
869-997-0153 Flow B 396 serie glued     12276857 gasket for plate  
869-997-0052 Flow A 396 serie clip     12276855 gasket for plate  
869-997-0053 Flow B 396 serie clip     12136812 gasket for plate  
          12136813 gasket for plate  
849-997-0065 Flow A big oil cooler 4000          
849-997-0066 Flow B big oil cooler 4000     TBD 1013 / 1015/2015 serie  
    O ring plate 4000     04227502 flow gasket   
          04227503 flow gasket   
          04227504 End gasket  
Early Model              
23525404   series 60 flow   Part for Cummins
23525450   series 60 start          
23525405   series 60 o-ring     491611900 Flow A  
          491612000 Flow B  
Late Model         491612100 Eind ( Start )  
23536635   Series 60 Flow     491612200 O- ring  
8692030125   Series 60 Start     491610800 Sleeve liner  
23535429   Series 60 Oring          
plate   gasket          
000-203-1846 start 869-203-01-24 X2     407896700 flow gasket  
000-203-1946 flow 869-203-01-24     407897100 End gasket  
000-203-2046 flow 869-203-01-24   Part for Volvo penta
000-203-2146 end 869-203-01-24          
        Flow A 2124-2902    
Plate   Clip  or glued   Flow B 2124-2902    
0002031699   8692030084   Eind ( Start ) 2X 2124-2902 1X2124-2901 ( we have )  
0002031399 start 8692030085   Eind ( seal ) 2124-2902    
0002030246   8692030084   Sleeve 2111-1123    
0002030346   8692030084          
               
               
0001883180 flow gasket  596 serie    
               
8590000030   seal NBR RH          
8590000050   Seal NBR LH          
8590000080   End seal